•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
8 września 2002 » Nagroda im. G. Palki
Za rok 2002 nagrody przyznano:

W DZIEDZINIE OGÓLNOPAŃSTWOWEJ:
Ks. dr Kazimierz Kurek 
- za wieloletnie inspirowanie polityki prorodzinnej samorządu terytorialnego. 

W DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ O WYMIARZE OGÓLNOKRAJOWYM:
Pan Bogdan Cybulski - przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych,
- za kreowanie wizerunku profesjonalnej instytucji kontroli finansów samorządowych.

W KATEGORII DZIAŁAŃ W SAMORZĄDZIE LOKALNYM O ZNACZENIU PONADLOKALNYM:
Pan Andrzej Kicman - Burmistrz Legionowa 1990-2002
- za wybitne dokonania w zarządzaniu miastem oraz działania na rzecz współpracy międzynarodowej w ramach Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich - Ile de France.
Pan Mirosław Owczarek - Starosta powiatu Łódzkiego-Wschodniego i Pan Jan Mielczarek, Wójt Gminy Rzgów,
- za umiejętność współpracy na rzecz kształtowania ustroju obszarów metropolitalnych, rozwiązywania spornych problemów i szerokiego angażowania różnych sił służących realizacji zadań prorozwojowych.

Kapituła postanowiła przyznać ponadto Wyróżnienia dla osób nominowanych do Nagrody, które otrzymują:
Pan Krzysztof Iwaniuk - wice przewodniczący Związku Gmin Wiejskich 
- za przyczynienie się do rozwoju gminy, która stała się wzorem do naśladowania dla innych Gmin Wiejskich. 
Pan Stanisław Ożóg - Starosta Rzeszowski,
- za inicjowanie niekonwencjonalnych, pilotażowych rozwiązań, mających znaczny wpływ na poprawę warunków życia i prowadzenie działalności gospodarczej.
Pan Stefan Strzałkowski - Starosta Białogardzki
- za kreowanie programów prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
Pan Piotr Piechnik - Burmistrz Miasta Grybowa
- za konsekwencję w działaniu na rzecz podnoszenia jakości pracy urzędników samorządowych oraz rozwoju miasta.
Pan Włodzimierz Cybulski - Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna 
- za inicjowanie i wdrażanie nowatorskich przedsięwzięć organizacyjno-technicznych w obszarze gospodarki komunalnej.

Uroczystość uświetnił koncert muzyki dawnej w wykonaniu Judyty Wrony - skrzypce barokowe i Anny Kucharskiej - klawesyn.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: "Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna", promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform 
w naszym kraju, wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców.
Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi - Grzegorza Palkę.