•  
  •  
  •  
  •  
  •  Aktualności

Regulamin Nagrody im. Grzegorza Palki w 2018r.
Regulamin Nagrody im. Grzegorza Palki w 2018r. ...
Zaproszenie na XXV Pielgrzymkę Samorządu Terytorialnego oraz zaproszenie na konferencję
...
Zmarła była senator Ligia Urniaż-Grabowska
Z żalem żegnamy naszą koleżankę, Członka Zarządu Ligi Krajowej Ligię Urniaż-Grabowską Po 1989 r. była członkiem władz Regionu Mazowsze NSZ „Solidarność”, Rady Sekcji Służby Zdrowia Regionu Mazowsze oraz wiceprzewodniczącą oddziału NSZZ „Solidarność” w Legionowie. W latach 1990–1997...
LAUREACI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2017r.
1.    Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym: - za działania na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie...
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9