•  
  •  
  •  
  •  
  •  Aktualności

« powrót
14 października 2012 » LAUREACI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2012 ROKU
LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2012 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
1. Małgorzata Mańka – Szulik – Prezydent Zabrza 
- za działania na rzecz rewitalizacji obiektów kultury przemysłowej oraz turystyki industrialnej.

2. Dariusz Antoni Strugała – Wójt Gminy Jaraczewo
- za skuteczne prezentowanie interesów samorządowych na forum ogólnopolskim, w szczególności dotyczących małych gmin.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
1.Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa
za zrealizowanie projektu Geotermia Uniejów obejmującego atrakcję turystyczną w postaci term oraz ogrzewanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wodami termalnymi.

2. Zofia Oszacka – Wójt Lanckorony 
- za budowanie marki „Lanckorona”, miejsca atrakcyjnego dla turystów, a jednocześnie wygodnego do życia dla mieszkańców.

3. Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski
- za działania na rzecz rozwoju i doskonalenia samorządności oraz sprawne rozwiązywanie problemów lokalnych i ponadlokalnych.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienia, które otrzymują:
1.Wiaczesław Augustyniak – Radny Miasta Sopot
- za zaangażowanie w indywidualne problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
2.Grzegorz Józef Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
- za skuteczne pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie środków unijnych i państwowych na realizację inwestycji. 

3. Piotr Gołdyn – doktor,
- za opracowania naukowe związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i jego historią, przyczyniające się do propagowania idei samorządności oraz za implementację osiągnięć nauki, w tym zwłaszcza heraldyki i sfragistyki w bieżącą działalność wspólnot samorządowych.

4. Janusz Grobel – Prezydent Puław.
- za działania na rzecz rozwoju miasta i regionu, zwłaszcza w zakresie turystyki i informatyzacji.

5.Janusz Gromek – Prezydent Kołobrzegu
- za skuteczne zarządzanie miastem oraz działania na rzecz rozwoju samorządności w regionie. 

6. Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
- za działania na rzecz rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz współpracy transgranicznej.

7.Krystian Kiełbasa – Sołtys Proboszczowic
- za wieloletnią służbę na obszarze gminnej jednostki pomocniczej oraz działania na rzecz samoorganizacji sołtysów w Województwie Śląskim.

8. Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa
- za działania na rzecz wspólnoty lokalnej, w szczególności za prowadzenie polityki proinwestycyjnej i transparentności administracji.

9. Barbara Nowak – Burmistrz Połczyna – Zdroju
- za krzewienie idei samorządności na terenie miasta i gminy, a także Pojezierza Drawskiego, Dorzecza Parsęty oraz Województwa Zachodniopomorskiego.
 
10. Maria Nowak – Poseł na Sejm RP,
- za działania na rzecz rodziny , osób potrzebujących oraz edukacji i nauki.

11. Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP
- za działania na rzecz rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich.

12. Marek Tałasiewicz – Przewodniczący Sejmiku Zachodniopomorskiego
- za działania na rzecz propagowania i ugruntowania idei samorządności.

 Tegoroczną XV edycję uroczystości uświetnił koncert Katarzyny Suskiej – mezzosopran, solistki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie oraz Macieja Zagórskiego – fortepian, profesora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.
Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.

Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasta Łódź i Wrocław. Wsparcia udziela również Warszawa, Estrada Warszawska, SKOK oraz ZWiK w Łodzi.Galeria