•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
12 września 1999 » Nagroda im. G. Palki
Za rok 1999 nagrody przyznano:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:
Pani Irena Lipowicz - Przewodnicząca Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- za niezłomną walkę o kontynuowanie reformy samorządowej oraz właściwe kompetencje jednostek samorządu terytorialnego,
- za osobisty wkład w tworzenie prawa sprzyjającego samorządności.
Pan Jerzy Regulski - Profesor, Senator I kadencji, Dyplomata - za wybitne zasługi związane z odrodzeniem samorządu terytorialnego w Polsce,
- za tworzenie instytucji działających na rzecz rozwoju idei samorządności.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Pani Maria Starkowska - Redaktor Naczelny Tygodnika Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"
- za ogromne zaangażowanie w rozwój samorządności lokalnej poprzez prowadzenie redakcji Tygodnika Samorządu Terytorialnego "Wspólnota",
- za ciągłe doskonalenie formy edytorskiej i edukacyjnej pisma oraz dbałość o dobry wizerunek polskiej samorządności i procesu reform.
Pan Jan Golba - Wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Burmistrz Krynicy
- za działania na rzecz uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych w zakresie tworzenia odpowiedniego prawa i promocji
- za aktywność w zakresie rozwiązywania problemów ekologicznych Krynicy oraz promocji Gmin Unii Turystyczno - Uzdrowiskowej.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Pani Barbara Głąb - Radna Miasta Częstochowy - za inicjowanie i zrealizowanie wielu instytucji i przedsięwzięć dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych,
- za niezwykłą wrażliwość na potrzeby osób wymagających pomocy.
Pan Julian Golak - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego
- za niezwykły wkład w budowanie polsko-czeskiej przyjaźni i współpracy transgranicznej m.in. poprzez organizację 10 Dni Kultury Chrześcijańskiej Polsko - Czeskiej oraz Euroregionu Glacensis,
- za szczególne zwiększanie roli samorządów w utrwalaniu współpracy Czech i Polski.
Pan Mieczysław Struk - Burmistrz Jastarni
- za działania na rzecz społeczności kaszubskiej, chroniące jej kulturę duchową i materialną,
- za realizację programu oczyszczania wód Zatoki Gdańskiej i Puckiej.

PONADTO DYPLOMY DLA OSÓB NOMINOWANYCH DO NAGRODY OTRZYMALI:
Pan Karol Chądzyński - Radny Miasta Łodzi
- za opracowanie oryginalnych rozwiązań prawnych w zakresie mieszkalnictwa,
- za skuteczną działalność założonego przez siebie największego w kraju Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Mieszkaniowa".
Pan Marek Kempski - Wojewoda Śląski
- za zainicjowanie działań na rzecz rozwoju regionu śląskiego, począwszy od doprowadzenia do Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego,
- za docenianie znaczenia środowisk lokalnych oraz ich roli w budowie państwa obywatelskiego.
Pan Janusz Napierała - Burmistrz Puszczykowa
- za aktywną działalność na rzecz szkoleń i doradztwa samorządowego poprzez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu.
Pan Jerzy Wieczorek - Dyrektor Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, b. Prezydent Torunia
- za szczególne starania o godne miejsce Torunia w świadomości Polaków oraz w układzie międzynarodowym.Galeria