•  
  •  
  •  
  •  
  •  Archiwum

« powrót
15 października 2006 » Stanowisko Rady Ligi Krajowej w sprawie wyborów samorządowych oraz utworzenia Rady Samorządowej
Ostatnie wydarzenia polityczne w Kraju obrazują trudność w budowaniu porozumień programowych będących podstawą do rządzenia, wbrew oczekiwaniom społecznym na zasadnicze zmiany.
Dlatego wobec zbliżających się wyborów samorządowych Rada Ligi Krajowej deklaruje współuczestniczenie lokalnych środowisk wywodzących się z idei Solidarności w wyborach samorządowych. Wyraża gotowość budowania bloków centroprawicy jako szerokich porozumień zdolnych skupiać się wokół idei samorządności. 
Uznając specyfikę wyborów lokalnych w odróżnieniu od regionalnych deklaruje nie uczestniczenie w tworzeniu list konkurencyjnych dla partii politycznych na poziomie wojewódzkim. Jednocześnie zachęca działaczy Ligi, by zgodnie ze specyfiką swoich regionów zdecydowali o aktywnym udziale, naszych przedstawicieli, w ramach list do sejmików wojewódzkich, istniejących centroprawicowych partii politycznych. 
Mając na uwadze dotychczasowy dorobek środowisk samorządowych oraz świadomi ogromnej odpowiedzialności jaka spoczywa na ludziach, którzy pracują od roku 1990 w samorządach dla dobra publicznego, Rada Ligi wyraża nadzieję na otwarcie się liderów partii politycznych na środowiska samorządowe i wspólne działanie w wyborach lokalnych. Rada Ligi Krajowej uznając ogromną wartość doświadczenia przedstawicieli samorządów, proponuje utworzenie przy Prezydencie RP Rady Samorządowej, podmiotu opiniodawczego, skupiającego wybitnych ludzi samorządów. 

Przewodniczący Ligi Krajowej
Prezydent Miasta Częstochowy
Tadeusz Wrona