•  
  •  
  •  
  •  
  •  Aktualności

« powrót
23 października 2017 » LAUREACI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2017r.

K O M U N I K A T
Uprzejmie informuję, że w niedzielę 22 października 2017 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2017 ROKU ZOSTALI:


W dziedzinie ogólnopaństwowej:

1.    Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- za wdrożenie, wspólnie z samorządami gmin, strategicznego dla Polski ze względów demograficznych, Programu 500+

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

1.    Janusz Bodziacki – Burmistrz Miasta Lubartów

- za działania na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

2.    Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowej Woli

- za skuteczną realizację programu Rodzina – Praca – Rozwój oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

3.    Sławomir Sosnowski – Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa Lubelskiego

- za zwiększenie potencjału gospodarczego województwa lubelskiego oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach Komisji ZWRP

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

1.    Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta Katowice

        - za skuteczne zarządzanie finansami Miasta o najwyższej ocenie ratingowej

2.    Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki

- za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu

3.    Bogdan Taranowski – Wójt Gminy Miedźna

- za działania na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej Gminy

4.    Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta Świnoujście

- za realizację projektów infrastrukturalnych, kulturalnych i edukacyjnych w ramach współpracy transgranicznej

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 9 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymali:

1.    Tadeusz Brzozowski – Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego

         - za inicjowanie działań społecznych i patriotycznych na terenie Powiatu

2.   Wojciech Dereszewski – Wójt Gminy Kurzętnik

         - za tworzenie więzi lokalnych integrujących mieszkańców

3.    Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin

 - za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w lubelskim systemie oświaty

4.    Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl

- za inicjowanie działań o charakterze patriotyczno-wychowawczym i społecznym

5.    Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski

- za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i łagodzenia skutków bezrobocia

6.    Błażej Konkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie

        - za działania na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Gminy

7.    Kazimierz Rakowski – Starosta Wołomiński

- za integrację ziem Powiatu, pochodzącego z województw: ostrołęckiego, siedleckiego i warszawskiego

8.    Renata Surma – Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

- za działania na rzecz renowacji i odbudowy zabytków oraz rewitalizacji zdegradowanych układów urbanistycznych

9.    Tomasz Śmietanka – Burmistrz Miasta i Gminy Kozienice

- za działania na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej

Przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dr Kazimierz Kujda, członek Narodowej Rady Rozwoju, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odczytał list Pana Prezydenta do uczestników uroczystości. Pan Prezydent RP wyraził uznanie i podkreślił zasługi samorządu terytorialnego we współczesnej Polsce oraz zachęcił środowisko polskich samorządowców do aktywnego uczestnictwa w debacie konstytucyjnej. Złożył także serdeczne gratulacje laureatom, podkreślając ich dokonania.

Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny, odczytał list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego do uczestników uroczystości.

Głos zabrali ponadto:

- Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
-  Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,
-  Sekretarz Miasta Łodzi Barbara Mrozowska – Nieradko, reprezentująca Panią Prezydent Hannę Zdanowską, która odczytała list Pani Prezydent do uczestników uroczystości,
-  Włodzimierz Tomaszewski, b. Wiceminister Rozwoju Regionalnego, reprezentujący rodzinę i przyjaciół Grzegorza Palki,
-  Krzysztof Starczewski, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, w imieniu ogólnopolskich korporacji samorządowych – patronów Nagrody.
- Mieczysław Janowski, b. Senator RP i Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Tegoroczną XX edycję uroczystości uświetnił koncert Piosenki starej Warszawy w wykonaniu: Justyny Reczeniedi – sopran solo, Trio Con Passione i Zespołu wokalnego Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.

Współorganizacja i wsparcie: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego; Patronaty i wsparcie: ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasto Łódź. Wsparcia udzielili również: Bank Gospodarstwa Krajowego, Nord Partner Sp. z o. o., Estrada Warszawska, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Nadleśnictwo Międzylesie.

Patronat medialny nad uroczystością objęli: TVP INFO, Polskie Radio S. A., Serwis samorządowy PAP, Gazeta Administracji i Samorządu, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Miesięcznik Fakty Magazyn Gospodarczy, Forum Samorządowe, TVP3 Łódź, Portal Samorządowy i Portal Tereny Inwestycyjne INFO.

 Liga Krajowa, 42-200 Częstochowa al. Najświętszej Maryi Panny 22

Tel. 601 64 60 65, e-mail: biuro@ligakrajowa.org.pl


  Przewodniczący Kapituły

Tadeusz Wrona
Załączniki do pobrania

pdf List Prezydenta RP Andrzeja Dudy  (56.54 KB)
pdf List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego  (20.71 KB)
 


Galeria