•  
 •  
 •  
 •  
 •  Aktualności

« powrót
30 października 2016 » LAUREACI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2016r.


Warszawa, 30 października 2016 r.

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w niedzielę 30 października 2016 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2016 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

 1. ś. p. Andrzej Drętkiewicz – Prezydent Płocka, Wojewoda Płocki, pracownik samorządowy

- za osobiste świadectwo szlachetnej samorządowej i państwowej służby publicznej oraz idealizm i bezkompromisowość w walce o dobro

 1. Olgierd Tomasz Geblewicz – Prezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

- za działanie na rzecz umocnienia współpracy subregionalnej państw Morza Bałtyckiego oraz rozwoju regionalnego

 1. Prof. dr hab. Hubert Ireneusz Izdebski – Profesor nauk prawnych, Redaktor Naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny”

- za wybitny wkład naukowy w rozwój idei samorządu terytorialnego i działania na rzecz doskonalenia aktów prawnych z zakresu administracji publicznej

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

 1. Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa

- za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu finansów do praktyki samorządowej

 1. Konrad Rytel – Prezes Zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Zastępca Burmistrza Piastowa

- za działania na rzecz ratowania miejsc pamięci narodowej i upamiętniania postaci bohaterów narodowych

 1. Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta bielski (woj. podlaskie)

- za działania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców z wykorzystaniem środków z programów współpracy transgranicznej

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

 1. Marian Adam Buras – Wójt Gminy Morawica

- za działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy

 1. Janusz Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg

- za działania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i lokalnej społeczności

 1. Dariusz Wróbel – Wiceprezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, Burmistrz Opola Lubelskiego

- za inicjowanie współpracy lokalnych środowisk na rzecz rozwoju z istotnym udziałem środków europejskich

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać6 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Jacek Jerzy Czarnecki – Wójt Gminy Chełmża

- za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego gminy

 1. Józef Adam Matysiak – Starosta rawski

- za działania na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej i społecznej Ziemi Rawskiej

 1. Waldemar Miśko – Burmistrz Karlina

- za integrowanie gmin dorzecza Parsęty dla ochrony środowiska i tworzenia przedsięwzięć gospodarczych przyjaznych środowisku naturalnemu oraz agroturystyki

 1. Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki-Zdrój

- za działania na rzecz wzmocnienia pozycji Rabki-Zdroju, jako miejscowości o szczególnym potencjale turystycznym i uzdrowiskowym

 1. Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek

- za budowanie wizerunku gminy, jako aktywnego, przyjaznego mieszkańcom i innowacyjnego samorządu

 1. Andrzej Wyganowski – Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

- za budowanie współpracy między administracją publiczną i mieszkańcami

Do laureatów, uczestników uroczystości i organizatorów list skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podkreślając, że „Reforma samorządu terytorialnego przywróciła Polakom prawo do kształtowania swoich środowisk”. Prezydent RP stwierdził, że „Z poświęceniem, odwagą i kreatywnością tysiące samorządowców i lokalnych działaczy stara się odpowiadać na potrzeby swoich wspólnot. Wykonana została ogromna praca, a inicjatywy podejmowane na różnych szczeblach samorządu mają coraz większy wpływ na tempo rozwoju cywilizacyjnego całego naszego kraju”. Prezydent RP wyraził uznanie i złożył serdeczne gratulacje Laureatom, podkreślając Ich dokonania, stwierdził m. in. „Dziękuję za trud i oddanie, za odpowiedzialną pracę i przywiązanie do swojej małej ojczyzny oraz tej dużej – Rzeczypospolitej”.

Tegoroczną XIX edycję uroczystości uświetnił koncert Zespołu muzyki dawnej IL Tempo

Jeden z najlepszych w Polsce i w Europie, powstał w 1990 roku z inicjatywy Agaty Sapiechy. Wykonuje muzykę instrumentalną i wokalno-instrumentalną od wczesnego baroku po klasycyzm, kameralną i orkiestrową. IL Tempo współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami wykonującymi muzykę dawną zgodnie z założeniami epoki i na instrumentach historycznych. Występował w Europie, USA, Kanadzie w ramach znaczących festiwali muzycznych, takich jak: Festiwal Flandryjski w Brugii, Europalia, Lamèque, Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim, a także w cyklu Euroradia zatytułowanym Muzyczne stolice Europy, oraz światowych konferencji muzykologicznych. Zespół ma w swoim dorobku liczne nagrania fonograficzne (radiowe i płytowe), telewizyjne, a także transmisje radiowe (w tym w ramach EBU).

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.

Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasto Łódź. Wsparcia udzieliła również Estrada Warszawska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Nord Partner Sp. z o. o., i Nadleśnictwo Zdroje.

Patronat medialny nad uroczystością objęli: TVP INFO, Polskie Radio S. A., Serwis samorządowy PAP, Gazeta Administracji i Samorządu, Dwutygodnik Wspólnota, Miesięcznik Fakty Magazyn Gospodarczy, Forum Samorządowe, TVP3 Łódź, Portal Samorządowy i Portal Tereny Inwestycyjne INFO.

Liga Krajowa, 42-200 Częstochowa al. Najświętszej Maryi Panny 22

e-mail: biuro@ligakrajowa.org.pl

Przewodniczący Kapituły

Tadeusz Wrona


Załączniki do pobrania

pdf List Prezydenta RP Andrzeja Dudy  (2.52 MB)
 


Galeria